Skoči na glavno vsebino

Šolska shema

Šolska shema je nadomestila nekdanjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.

Avgusta 2017 je začel delovati nov enotni okvir razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah.
ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Začetek izvajanja Šolske sheme je šolsko leto 2017/2018.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.

Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

V letošnjem šolskem letu se je naša šola odločila, da izberemo razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter tudi šolskega mleka. Vsaka šola si sama izbere dobavitelja in pri tem poskuša čim bolj uveljavljati načelo kratkih dobavnih verig.

ŠOLSKA SHEMA

S šolskim letom 2017/2018  je pričela veljati nova »ŠOLSKA SHEMA«, ki omogoča razdeljevanje dovoljenega sadja in zelenjave, mleka (konzumno mleko in mleko brez laktoze) in določenih mlečnih izdelkov (jogurt, kislo mleko, pinjenec, skuta, kefir….) kot brezplačni dodatni obrok učencem.

Namen trajnostnega projekta  je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Namen ukrepa je tudi povečanje uporabe mleka in določenih mlečnih izdelkov proizvedenih iz kravjega mleka na ozemlju EU.

V šolskem letu 2018/2019 bomo, glede na dodeljena sredstva, učencem preko celega leta dnevno, delili dovoljeno sveže sadje in zelenjavo, mleko in določene mlečne izdelke lokalnega porekla najbližjih dobaviteljev. V okviru projekta smo sestavili letni načrt, ki vključuje izobraževalne in promocijske aktivnosti za starše, učence in zaposlene ter jih realizirali in predstavljali na različne načine.

Povezava na uradno spletno stran: http://www.shemasolskegasadja.si/

no images were found

Dostopnost