Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljem sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Pomembno je tudi, da vrtec staršem zagotovi postopno uvajanje otroka v vrtec.

Sodelovanje poteka preko:

– roditeljskih sestankov,

– pogovornih ur,

– skupnih srečanj z otroki.

V povezavi s šolo deluje svet staršev: Starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, en predstavnik vrtca pa je član sveta zavoda.

 

GOVORILNE URE

Vsaki prvi četrtek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure v igralnicah posamezne skupine.