Program dela za leto 2020 novo

Letni delovni načrt OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2020 novo

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020 novo

Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2021 novo

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci vrtec pri OŠ za šolsko leto 2019/2020 novo

Publikacija 2020/2021

 Katalog informacij javnega značaja

Načrt varne šolske poti

Razvojni načrt VIZ OŠ Juršinci

Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev