Vizija šole:

Z znanjem ter v skrbi za zdravje in čisto okolje gradimo mostove zaupanja.

Osnovna šola Juršinci, Juršinci 19
2256 Juršinci
Telefon: 02 758 00 71
Faks: 02 758 60 01

Spletna stran: http://www.osjursinci.si
E-mail: os.jursinci@guest.arnes.si
Št. transakcijskega računa: 01242-6030654377
identifikacijska št. za DDV: SI52707806

Ravnateljica: Jelka Svenšek (tel.: 02 758 00 72)

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Tanja Kvar

Poslovna sekretarka: Helena Bezjak (tel.: 02 758 00 71)

Računovodkinja: Marija Zorko (tel: 02 758 00 71)

Šolska svetovalna služba
Pedagoginja: Marija Šterbal
Tel: 02 758 00 70

Šolska knjižnica
Knjižničarka: Sabina Lenart
Tel: 02 758 00 74