Skoči na glavno vsebino
 

Svet zavoda

Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Juršinci ter Pravili zavoda.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnatelj: Matej Sužnik  
Svet  zavoda : predsednica Helena Šoštarič

predstavniki ustanovitelja:

Polona Berlak

Dominik Tikvič

Dragica Toš Majcen

predstavniki staršev:

Sandra Munda

Mihaela Rakuša

Anica Majcen

predstavniki delavcev šole:

Helena Šoštarič

Jasna Repič

Nina Čeh Hrga

Damjan Šimenko

Lidija Podpečan

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor

razredniki

strokovni aktivi

 
         

 

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 

Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Juršinci ter Pravili zavoda.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnatelj: Matej Sužnik  
Svet  zavoda : predsednica Helena Šoštarič

predstavniki ustanovitelja:

Patricija Erhatič

Ivan Toplak

Dragica Toš Majcen

predstavniki staršev:

Sandra Munda

Nataša Lah Žajdela

Anica Majcen

predstavniki delavcev šole:

Helena Šoštarič

Jasna Repič

Nina Čeh Hrga

Damjan Šimenko

Lidija Podpečan

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor

razredniki

strokovni aktivi

 
         

 

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 
 
 
 
Dostopnost