Skoči na glavno vsebino

NMSB 2023 – Beremo skupaj v Domu » Ob gozdu« Juršinci

Projekt NMSB 2023, ki ga organizirajo Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka
Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica
Ljubljana, Mestna knjižnica Kranj, Slovenska sekcija IBBY, Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije, Zveza splošnih knjižnic Slovenije s partnerji in podporniki, bo potekal med 8.
septembrom (mednarodni dan pismenosti) in 8. oktobrom (ob zaključku tedna otroka).
Projektu, ki spodbuja branje in bralno razumevanje se pridružuje tudi naša šola.
V okviru projekta Beremo skupaj bomo organizirali več skupnih branj. Prvo srečanje naših
učencev s stanovalci Doma upokojencev Ptuj, Enota Juršinci je načrtovano 19. 9. 2023. Tema
bodo spomini na otroštvo.
Sodelujemo tudi v projektu Medgeneracijsko branje, ki poteka vse šolsko leto. Učenke od 5.
do 8. razreda berejo otrokom v vrtcu. Običajno potekajo srečanja pred počitkom. Spodbujamo
tudi družinsko branje, ko starši, stari starši in otroci berejo isto knjigo in se o njej pogovorijo.
Vodja projekta: Sabina Lenart

Dostopnost