Vljudno prosimo vse starše, da v vrtec in šolo pošiljate samo zdrave otroke.

V primeru, da imate v družini okužbo, otroka obdržite doma in nas o tem takoj obvestite.

 


Izvajanje pouka na daljavo in prisotnost pri videokonferencah  in udeležba na roditeljskih sestankih na daljavo