PROGRAM LETNIH AKTIVNOSTI V VRTCU

♦vsakodnevne zaposlitve, povezane z različnimi vzgojnimi področji,

♦praznovanje rojstnih dni otrok in vzgojiteljic,

♦ praznovanje jeseni, postavitev botre jeseni pred vrtcem,

♦ teden otroka, lutkovna predstava, obisk gledališča Ptuj, pohod s starši;

obisk čebelarjev, obisk Pikinega festivala 2019 v Velenju, igra na prostem, vadbena ura v gozdu, predstava za najmlajše, ki jo pripravijo delavke vrtca, gledališča predstava-glasbena ( Ku-Kuc), lutkovne predstave in dramatizacije vzgojiteljic za otroke;

♦ praznovanje novega leta, obisk Božička, dramatizacija,

♦ obiski šolske in potujoče knjižnice,

♦ dejavnosti ob pustu – vključitev otrok v pustno povorko na Ptuju;

♦ vključitev otrok na jesenski kros doma in na Ptuju;

♦”peš” izleti v bližnjo in daljno okolico,

♦ varno vključevanje otrok v promet,

♦ projekti: Zdravje v vrtcu, Zdravi zobje, Mali sonček, S knjigo v svet, BRALNA PISMENOST OTROK ,

♦ obiski pomembnih ustanov (zdravstveni dom, pošta, občina,dom za ostarele…)

♦ izvajanje tečaja tujega jezika – angleški jezik,

  • športko;

♦ izvajanje interesnih dejavnosti ob ponedeljkih: plesne urice, pevske urice, gibalne urice, mini folklora, igralni dan,

♦ nočitev v vrtcu,

♦ srečanja otrok, staršev, starih staršev,

*mini maturanti, zaključna prireditev, izlet;

♦ sodelovanje na različnih koncertih, prireditvah.

 

 CENA PROGRAMOV

Iz podatkov o veljavnih cenah, ki so oblikovane po metodologiji, je razvidna naslednja struktura cene po posameznih elementih:

V ceni dnevnega programa (9 urni program) za 1. starostno obdobje v predstavljajo povprečju stroški dela 80 %, stroški materiala in storitev 10 % in stroški živil 10 %.

V ceni dnevnega programa 2. starostnega obdobja pa v povprečju predstavljajo stroški dela 75 %, stroški materiala in storitev 12 % in stroški živil 13 %.

Cena, potrjena na Občinskem svetu Občine Juršinci, je od 1. 1. 2016,  za 1. starostno obdobje (od 1 do 3 let) 426,12 EUR in za 2. starostno obdobje (od 3 do 6 let) 323,03 EUR.